น้ำตกวังแก้ว จังหวัดลำปาง

น้ำตกวังแก้ว เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดลำปาง มีชั้นน้ำตกประมาณ 110 ชั้น เป็นชั้นใหญ่ 7-8 ชั้น มีน้ำตลอดทั้งปี ชั้นบนสุดถัดขึ้นไป มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า ซึ่งมีทางขึ้นค่อนข้างชัน บริเวณรอบน้ำตก มีเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติระยะสั้น 1.4 กิโลเมตร และมีน้ำตกวังทอง ลักษณะคล้ายกัน อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ค่าธรรมเนียมเข้าชม เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท สามารถกางเต็นท์ได้แต่ต้องเตรียม เสบียง ไปเอง

การเดินทาง ใช้เส้นทาง สายลำปาง – แจ้ห่ม – วังเหนือ ระยะทางราว 110 กิโลเมตร มีทางเข้าสู่น้ำตกทั้งสองข้างที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จากปากทางเข้าสู่น้ำตกวังแก้ว ระยะทางราว 24 กิโลเมตร ส่วนอีกทาง เข้าทางเดียวกับทางเข้าน้ำตกวังทอง ระยะทางราว 9 กิโลเมตร

แสดงความคิดเห็น